fbpx

Om Musik & Ungdom

Siden 1956 har vi formidlet musik til børn og unge på alle niveauer. Gode musikvilkår for børn og unge har nemlig altid været det, Musik & Ungdom brænder for. At børn — uanset deres baggrund — får mulighed for at møde musikken

Musik & Ungdoms medlemmer tæller 74 danske musikskoler

Som medlem har du adgang til

Rabat: Der gives 100 kr. pr. deltager i medlemsrabat til medlemmer af Musik & Ungdom til både KorProjekt, New Music Days og Elektronisk Musik på iPad.

Orkesterfestival: 800 kr. i rabat pr. ensemble (Læs mere om priserne HER)

Musikskoledage i Tivoli: 500 kr. i rabat på 1 ensemble pr. musikskole

Hjælp til nye projekter: Sparring, hjælp til fundraising samt projektudvikling for unge.

Lyst til lave dit eget musikprojekt?
Har du altid gået og drømt om at gå i gang med dit eget musikprojekt? Eller findet på noget, du ikke kan finde andre steder?

Musik & Ungdom er organisationen, der kan hjælpe dig med at udleve drømmen og få gjort ideer til virkelighed. Vi har mentorer, der kan hjælpe dig på vej, når projektbudgettet, pressearbejdet, fondsansøgninger og de tusinde andre ting skal på plads. Musik & Ungdom er kort sagt platformen, du kan bruge til at skabe nye musikprojekter.

For yderligere info kontakt Christina Al-Aani

 

Det koster et medlemskab:
Musikskoler og lignende: 2.000 kr./år

Forening, kor, ensemble, orkester o.lign.: 600 kr./år

Individuelt medlemskab: 100 kr./år

Hvis du gerne vil være medlem eller bare gerne vil høre mere om Musik & Ungdom, så kontakt sekretariatsleder Christina Al-Aani

Vi har fremmet børns muligheder i musiklivet i mere end 60 år

Vi arrangerer hvert år en lang række musikaktiviteter for børn og unge — for at give dem de bedste muligheder for at vokse i musikkens verden. Vores ambition er at fylde børn og unges liv med musik, for vi ved, at mødet med musik gør en forskel.

Musik & Ungdom er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er samtidig den danske afdeling af Jeunesses Musicales Internationales (JMI), der giver adgang til et stort internationalt netværk af andre organisationer, der også arbejder med musik og unge.

Musik & Ungdoms vision

Musik & Ungdom ønsker at være bannerfører for, hvad musikken kan. Aktiv musikudøvelse er en vej til menneskelig, identitetsmæssig og personlig udvikling. Musik & Ungdom ønsker at være platform for projekter, der gør denne forskel.

Visionen skal realiseres via vores nuværende succesfulde projekter primært for musikskoleelever, men også via aktivt at udvikle nye metoder og projekter, der kan tiltrække flere elever til landets musikskoler.

Læs hele handleplanen for 2018 til 2020 her:

Organisationen

Bestyrelsen
Læs referaterne fra de seneste bestyrelsesmøder HER

Mikkel Benn, formand

Magnus Wiinblad, næstformand

Nina Ulf Jørgensen, 2. næstformand

Henrik Lilleholt Smidt

Michael Christensen, medlem af JMI Classical Music Committee

Asbjørn Keiding

Maja Joss-Børch

Jens Ole Petersen

Sabrina Stender Solis

Eva Brandt

Formandskabet: Fra venstre mod højre ses Magnus, Mikkel og Nina.

Sekretariatet
Christina Al-Aani, sekretariatsleder, tlf. 36133535
Projektledere
Dan Johnsen, Musikskoledage i Tivoli, tlf. 21276201

Maja Joss-Børch, (på barsel) Vesterlund, Orkesterfestivalen

Mette Dahl Trudslev, (barselsvikar) Vesterlund, Orkesterfestivalen

Simon Voigt, Ethno Denmark

Ivalo Parpst Frederiksen, Ethno Denmark

Julie Koch, KorProjekt, New Music Days

Repræsentation
Levende Musik i Skolen (LMS): Maja Joss-Børch, bestyrelsesmedlem

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS): Michael Christensen, bestyrelsesmedlem

Foreningen Orkester Norden (FON): Maja Joss-Børch, bestyrelsesmedlem 

Orkesterefterskolen, Nina Ulf Jørgensen,

Landsmødet

Musik & Ungdoms øverste myndighed er Landsmødet.

Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Til landsmødet indkaldes alle medlemmer. Herudover kan bestyrelsen invitere repræsentanter for det øvrige musikliv til at deltage i landsmødet.

Læs de seneste referater HER

Formål

At gøre en forskel gennem musik.

At være den landsdækkende vidensorganisation indenfor musiklivet, som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge samt beslægtede foreninger og organisationer.

At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for musiklivet kan udvikle og arrangere landsdækkende musikprojekter.

At aktivere unge til gennem musik at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet.

Læs Musik & Ungdoms vedtægter her:

Årene, der er gået

Klik på en forside for at læse hele beretningen

Økonomien

Musik & Ungdom modtager driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Organisationen er kategoriseret som foreningsengagerende og får derfor tilskud baseret på et skøn fra DUF.

Musik & Ungdom modtager desuden tilskud som folkeoplysende forening gennem folkeoplysningsloven. Fra Statens Kunstråds Musikudvalg og en lang række private fonde modtager vi  projektstøtte til vores musikarrangementer.

Vores internationale arbejde

JMI (Jeunesses Musicales International) er det største eksisterende globale NGO netværk, der tilbyder børn og unge mulighed for at udvikle sig gennem musik på tværs af landegrænser.

Musik og Ungdom repræsenterer Danmark som et af de 40 medlemslande i JMI. Udover medlemslandene har JMI kontaktorganisationer i yderligere 15 lande verden over.

Netværket rækker i alt ud til over 6 mio. unge mennesker i alderen 13-30 gennem ca. 40.000 aktiviteter årligt.

Aktiviteter omfatter alle forskellige stilarter, og JMI opdeler sine aktiviteter i fire grupperinger: Unge musikere, Ungt publikum, Youth empowerment og Ungdomsorkestre- og ensembler.

I 2015 var Danmark medstifter af Classical Music Committee (til daglig kaldet CC). CC varetager interessen for klassisk musik for unge i JMI efter Verdensorkestrets nedlæggelse. CC kortlagde i 2016 udbredelsen af kendskabet til klassisk musik blandt unge i JMIs medlemslande.

New Ways in Classical Music

I 2017 tog Danmark, Belgien og Tyskland initiativ til projektet New Ways in Classical Music, og efter en workshop i Strasbourg i foråret 2018, hvor unge klassiske musikere fra 15 forskellige lande kom med idéer og ønsker, blev der i marts 2019 afholdt det første pilotprojekt – festivalen enCORE! i Berlin.

Her deltog unge klassiske musikere fra hele verden – heriblandt to dygtige up-and-coming unge musikere fra Danmark. Det blev en stor succes, og bliver fulgt op med flere mini enCORE! Den første i juli 2019 i Warszawa med temaet Music With No Borders.

Læs mere om New Ways in Classical Music og enCORE! på encoreclassical.org

OM OS

Musik & Ungdom har et ønske om at musik skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke glæden ved musik gennem en række projekter på tværs af genrer og kommunegrænser.

KONTAKT

Sekretariat:
Christina Al-Aani

Farvergade 27A, 2. sal
DK-1463 København K
+45 3613 3535

CVR: 2925 0510

Åbningstider: 

Mandag-onsdag 9-16

PRISER