Om Musik & Ungdom

Siden 1956 har vi formidlet musik til børn og unge på alle niveauer. Gode musikvilkår for børn og unge har nemlig altid været det, Musik & Ungdom brænder for. At børn — uanset deres baggrund — får mulighed for at møde musikken

Lyst til lave dit eget musikprojekt?
Har du altid gået og drømt om at gå i gang med dit eget musikprojekt? Eller har du fundet på noget, du ikke kan finde andre steder?

Musik & Ungdom er organisationen, der kan hjælpe dig med at udleve drømmen og få gjort ideer til virkelighed. Vi har mentorer, der kan hjælpe dig på vej, når projektbudgettet, pressearbejdet, fondsansøgninger og de tusinde andre ting skal på plads. Musik & Ungdom er kort sagt platformen, du kan bruge til at skabe nye musikprojekter.

For yderligere info kontakt Christina Al-Aani

SØG PENGE VIA KULTURKRAFT-PULJEN

Kultur- og musikskoleelever kan søge midler via KULTURKRAFT-PULJEN. Man kan maks. få 6.000 pr. projekt.

Projektet skal involvere andre end dig selv og være til gavn for et fællesskab eller en gruppe af unge. 

Der kan ikke søges støtte til individuelle projekter, uddannelser, udgivelser eller promovering af egne kunstneriske projekter.

Hvem kan søge: 

 • 14-25 årige musikskoleelever fra vores medlemsskoler
 • Eleverne skal selv skabe, udvikle og afvikle projektet
 • Man kan ikke søge på vegne af eleverne

Ansøgning skal ganske kort indeholde:

 • Navn på ansøger
 • Navn på den projektansvarlige
 • Formål med projektet
 • Baggrund for projektet
 • Projektets indhold
 • Budget for projektet

Ansøgningen sendes til christina@musik-ungdom.dk – og du får svar inden for en uge.

Du kan også få besøg af os og hjælp til at udvikle projektet.

 

 

Musik & Ungdoms medlemmer tæller 65 musikskoler + 8 kor/orkestre

Som medlem har du adgang til rabatter:

 

KorProjekt og New Music Days: 100 kr. pr. deltager

Orkesterfestivalen: 1.000 kr. pr. ensemble/orkester

Musikskoledage i Tivoli: 500 kr. på 1. ensemble pr. musikskole

Hjælp til nye projekter: Sparring og hjælp til fundraising samt projektudvikling for unge.

Audiovox: 10% rabat på musikhøreværn, læs mere her

Det koster et medlemskab:

Musikskoler og privatskoler: 2000 kr.

Med en medlemskreds på mere end 100 elever under 30 år

Kor/orkestre: 600 kr.

Skal have selvstændige vedtægter og en medlemskreds på 10-100 elever

Individuelt medlemskab: 100 kr.

Når du selvstændigt som person melder dig ind, fordi du vil støtte Musik & Ungdom og/eller være med i bestyrelsen

Vi har fremmet børns muligheder i musiklivet i mere end 60 år

Vi arrangerer hvert år en lang række musikaktiviteter for børn og unge — for at give dem de bedste muligheder for at vokse i musikkens verden. Vores ambition er at fylde børn og unges liv med musik, for vi ved, at mødet med musik gør en forskel.

Musik & Ungdom er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er samtidig den danske afdeling af Jeunesses Musicales Internationales (JMI), der giver adgang til et stort internationalt netværk af andre organisationer, der også arbejder med musik og unge.

Vision

Musik & Ungdom fremmer musikalske og kulturelle fællesskaber med unge som medskabere

 • Musik & Ungdom vil gøre det nemt for unge at være aktive og engagerede kulturskabere
 • Musik & Ungdom vil være de unges talerør på Danmarks musik- og kulturskoler
 • Musik & Ungdom vil støtte unge i at iværksætte musikalske projekter

Musik & Ungdom gør en forskel gennem musik. Musik & Ungdom er en projektorganisation, der siden 1956 har udviklet glæden ved musik via projekter, der forbinder børn og unge i musikalske fællesskaber på tværs af alder, genrer og geografiske grænser. 

Mission

Med den strategiske retning: ”Unge som medskabere” ønsker Musik & Ungdom at være et mødested, som gør det let og tilgængeligt for unge at blive kulturelt aktive medborgere. Fordi aktiv musikudøvelse sammen med andre og for andre er en vej til menneskelig, identitetsmæssig og personlig udvikling, som er vigtig for børn og unge.

Derfor skal Musik & Ungdom være synlig og tilgængelig for unge på musik- og kulturskolerne.

Musik & Ungdom skal også facilitere, at unge skaber, udvikler, innoverer og iværksætter egne projekter med udgangspunkt i deres egen individuelle musikalske passion og glæde.

Se hele strategien for 2021-2023 her:

Formål

At gøre en forskel gennem musik.

At være den landsdækkende vidensorganisation indenfor musiklivet, som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge samt beslægtede foreninger og organisationer.

At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for musiklivet kan udvikle og arrangere landsdækkende musikprojekter.

At aktivere unge til gennem musik at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet.

Læs Musik & Ungdoms vedtægter her:

Årene, der er gået

Klik på en forside for at læse hele beretningen

Økonomien

Musik & Ungdom modtager driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Organisationen er kategoriseret som foreningsengagerende og får derfor tilskud baseret på et skøn fra DUF.

Musik & Ungdom modtager desuden tilskud som folkeoplysende forening gennem folkeoplysningsloven. Fra Statens Kunstråds Musikudvalg og en lang række private fonde modtager vi  projektstøtte til vores musikarrangementer.

Vores internationale arbejde

JMI  (Jeunesses Musicales International) er det største eksisterende globale NGO netværk, der tilbyder børn og unge mulighed for at udvikle sig gennem musik på tværs af landegrænser og på tværs af genrer. JMI udnytter musikkens kraft til at skabe bro mellem sociale, geografiske og kulturelle forskelle. Alle JMI programmer skaber platforme for international dialog og accept.

Musik & Ungdom repræsenterer Danmark som et af de 40 medlemslande i JMI. Udover medlemslandene har JMI kontaktorganisationer i yderligere 15 lande verden over.

Netværket rækker i alt ud til over 6 mio. unge mennesker i alderen 13-30 gennem ca. 40.000 aktiviteter årligt.

I 2015 var Danmark medstifter af Classical Music Committee – kaldet CC. CC varetager interessen for klassisk musik for unge i JMI.

Indtil for nylig havde M&U formandsposten i Ethno Committee, som har til formål at sikre og udvikle Ethno programmet på en bæredygtig, positiv og demokratisk måde. For nuværende har vi formandsposten i Election Committee.