fbpx

Om Musik & Ungdom

Siden 1956 har vi formidlet musik til børn og unge på alle niveauer. Gode musikvilkår for børn og unge har nemlig altid været det, Musik & Ungdom brænder for. At børn — uanset deres baggrund — får mulighed for at møde musikken

Lyst til lave dit eget musikprojekt?
Har du altid gået og drømt om at gå i gang med dit eget musikprojekt? Eller har du fundet på noget, du ikke kan finde andre steder?

Musik & Ungdom er organisationen, der kan hjælpe dig med at udleve drømmen og få gjort ideer til virkelighed. Vi har mentorer, der kan hjælpe dig på vej, når projektbudgettet, pressearbejdet, fondsansøgninger og de tusinde andre ting skal på plads. Musik & Ungdom er kort sagt platformen, du kan bruge til at skabe nye musikprojekter.

For yderligere info kontakt Christina Al-Aani

SØG PENGE VIA KULTURKRAFT-PULJEN

Kultur- og musikskoleelever kan søge midler via KULTURKRAFT-PULJEN. Man kan maks få 6.000 pr. projekt.

Hvem kan søge: 

 • 14-25 årige musikskolelever fra vores medlemsskoler
 • Eleverne skal selv skabe, udvikle og afvikle projektet
 • Man kan ikke søge på vegne af eleverne

Ansøgning skal indeholde:

 • Navn på ansøger
 • Navn på den projektansvarlig
 • Formål med projektet
 • Baggrund for projektet
 • Projektets indhold
 • Budget for projektet

Ansøgningen sendes til christina@musik-ungdom.dk – og du får svar inden for en uge.

Du kan også få besøg af os og hjælp til at udvikle projektet.

 

 

Musik & Ungdoms medlemmer tæller 67 danske musikskoler og 7 orkestre

Som medlem har du adgang til

Rabat: Der gives 100 kr. pr. deltager i medlemsrabat til medlemmer af Musik & Ungdom til både KorProjekt, New Music Days og Elektronisk Musik på iPad.

Orkesterfestival: 800 kr. i rabat pr. ensemble (Læs mere om priserne HER)

Musikskoledage i Tivoli: 500 kr. i rabat på 1 ensemble pr. musikskole

Hjælp til nye projekter: Sparring, hjælp til fundraising samt projektudvikling for unge.

Det koster et medlemskab:
Musikskoler og lignende: 2.000 kr./år

Forening, kor, ensemble, orkester o.lign.: 600 kr./år

Individuelt medlemskab: 100 kr./år

Hvis du gerne vil være medlem eller bare gerne vil høre mere om Musik & Ungdom, så kontakt sekretariatsleder Christina Al-Aani

Vi har fremmet børns muligheder i musiklivet i mere end 60 år

Vi arrangerer hvert år en lang række musikaktiviteter for børn og unge — for at give dem de bedste muligheder for at vokse i musikkens verden. Vores ambition er at fylde børn og unges liv med musik, for vi ved, at mødet med musik gør en forskel.

Musik & Ungdom er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er samtidig den danske afdeling af Jeunesses Musicales Internationales (JMI), der giver adgang til et stort internationalt netværk af andre organisationer, der også arbejder med musik og unge.

Vision

Musik & Ungdom fremmer musikalske og kulturelle fællesskaber med unge som medskabere

 • Musik & Ungdom vil gøre det nemt for unge at være aktive og engagerede kulturskabere
 • Musik & Ungdom vil være de unges talerør på Danmarks musik- og kulturskoler
 • Musik & Ungdom vil støtte unge i at iværksætte musikalske projekter

Musik & Ungdom gør en forskel gennem musik. Musik & Ungdom er en projektorganisation, der siden 1956 har udviklet glæden ved musik via projekter, der forbinder børn og unge i musikalske fællesskaber på tværs af alder, genrer og geografiske grænser. 

Mission

Med den strategiske retning: ”Unge som medskabere” ønsker Musik & Ungdom at være et mødested, som gør det let og tilgængeligt for unge at blive kulturelt aktive medborgere. Fordi aktiv musikudøvelse sammen med andre og for andre er en vej til menneskelig, identitetsmæssig og personlig udvikling, som er vigtig for børn og unge.

Derfor skal Musik & Ungdom være synlig og tilgængelig for unge på musik- og kulturskolerne.

Musik & Ungdom skal også facilitere, at unge skaber, udvikler, innoverer og iværksætter egne projekter med udgangspunkt i deres egen individuelle musikalske passion og glæde.

Se hele strategien for 2021-2023 her:

Organisationen

Bestyrelsen
Sekretariatet

Christina Al-Aani, sekretariatsleder, tlf. 36133535

Projektledere
Dan Johnsen, Musikskoledage i Tivoli, tlf. 21276201

Maja Joss-Børch, (på barsel) Vesterlund, Orkesterfestivalen

Mette Dahl Trudslev, (barselsvikar) Vesterlund, Orkesterfestivalen

Simon Voigt, Ethno Denmark

Ivalo Parpst Frederiksen, Ethno Denmark

Julie Kock, KorProjekt, New Music Days

Repræsentation
Landsmødet

Musik & Ungdoms øverste myndighed er Landsmødet.

Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Til landsmødet indkaldes alle medlemmer. Herudover kan bestyrelsen invitere repræsentanter for det øvrige musikliv til at deltage i landsmødet.

Læs de seneste referater HER

Formål

At gøre en forskel gennem musik.

At være den landsdækkende vidensorganisation indenfor musiklivet, som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge samt beslægtede foreninger og organisationer.

At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for musiklivet kan udvikle og arrangere landsdækkende musikprojekter.

At aktivere unge til gennem musik at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet.

Læs Musik & Ungdoms vedtægter her:

Årene, der er gået

Klik på en forside for at læse hele beretningen

Økonomien

Musik & Ungdom modtager driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Organisationen er kategoriseret som foreningsengagerende og får derfor tilskud baseret på et skøn fra DUF.

Musik & Ungdom modtager desuden tilskud som folkeoplysende forening gennem folkeoplysningsloven. Fra Statens Kunstråds Musikudvalg og en lang række private fonde modtager vi  projektstøtte til vores musikarrangementer.

Vores internationale arbejde

JMI (Jeunesses Musicales International) er det største eksisterende globale NGO netværk, der tilbyder børn og unge mulighed for at udvikle sig gennem musik på tværs af landegrænser.

Musik og Ungdom repræsenterer Danmark som et af de 40 medlemslande i JMI. Udover medlemslandene har JMI kontaktorganisationer i yderligere 15 lande verden over.

Netværket rækker i alt ud til over 6 mio. unge mennesker i alderen 13-30 gennem ca. 40.000 aktiviteter årligt.

Aktiviteter omfatter alle forskellige stilarter, og JMI opdeler sine aktiviteter i fire grupperinger: Unge musikere, Ungt publikum, Youth empowerment og Ungdomsorkestre- og ensembler.

I 2015 var Danmark medstifter af Classical Music Committee (til daglig kaldet CC). CC varetager interessen for klassisk musik for unge i JMI efter Verdensorkestrets nedlæggelse. CC kortlagde i 2016 udbredelsen af kendskabet til klassisk musik blandt unge i JMIs medlemslande.

New Ways in Classical Music

I 2017 tog Danmark, Belgien og Tyskland initiativ til projektet New Ways in Classical Music, og efter en workshop i Strasbourg i foråret 2018, hvor unge klassiske musikere fra 15 forskellige lande kom med idéer og ønsker, blev der i marts 2019 afholdt det første pilotprojekt – festivalen enCORE! i Berlin.

Her deltog unge klassiske musikere fra hele verden – heriblandt to dygtige up-and-coming unge musikere fra Danmark. Det blev en stor succes, og bliver fulgt op med flere mini enCORE! Den første i juli 2019 i Warszawa med temaet Music With No Borders.

Læs mere om New Ways in Classical Music og enCORE! på encoreclassical.org