Elevinddragelse på musikskolen

Gode råd til ungeinddragelse som nytænkning af organisationen

 

En konsekvent ungeinddragelse kan udvikle den enkelte unge, ungegruppen, musikskolen og det lokale kulturmiljø. Den kan hjælpe med at løse en udfordring som rekruttering og bidrage til nytænkning.

Men den lykkes bedst, hvis man er parat til at tilføje nye arbejdsgange og metoder. Hvis man vil rykke sin skole i retning af unges liv, og (også) tænke musikskolen i en bredere kontekst, så kan disse 4 greb hjælpe i processen.

At indrette arbejdsgange på at modtage input fra unge

At se udad og arbejde på at forbinde sig til andre aktører i kulturmiljøer

  At se indad og kvalificere produkter og processer i egen organisation

  At have strategier for den forandring, man vil skabe

  Vejledningsmaterialer 

  Benyt vores gratis vejledningsmaterialer i jeres videre arbejde. Katalog 1 er udarbejdet specielt til musikskoler, katalog 2 & 3 er generelt om ungeinddragelse. 

  Tilbud til Musik & Ungdoms medlemmer

  Hvis I ønsker konkret rådgivning til jeres musikskole eller projekt kan konsulenttimer købes direkte hos Tine Sønderby fra Praxis21, som har udarbejdet materialerne. Hun arbejder antropologisk med sociale og kulturelle problemstillinger, og kan guide på et praktisk overordnet plan om opstart, udførelse og evaluering af jeres arbejde. Som medlem af Musik & Ungdom koster 1 time 800 kr.