ELEV-INDDRAGELSE 

Elevinddragelse på musikskolen

Gode råd til ungeinddragelse som nytænkning af organisationen

En konsekvent ungeinddragelse kan udvikle den enkelte unge, ungegruppen, musikskolen og det lokale kulturmiljø. Den kan hjælpe med at løse en udfordring som rekruttering og bidrage til nytænkning.

Men den lykkes bedst, hvis man er parat til at tilføje nye arbejdsgange og metoder. Hvis man vil rykke sin skole i retning af unges liv, og (også) tænke musikskolen i en bredere kontekst, så kan disse 4 greb hjælpe i processen:

1) At indrette arbejdsgange på at modtage input fra unge

2) At se udad og arbejde på at forbinde sig til andre aktører i kulturmiljøer

3) At se indad og kvalificere produkter og processer i egen organisation

4) At have strategier for den forandring, man vil skabe

Benyt vores gratis vejledningsmaterialer i jeres videre arbejde.Katalog 1 er udarbejdet specielt til musikskoler, katalog 2 & 3 er generelt om ungeinddragelse. 

 

Kontakt

Hvis I ønsker konkret rådgivning til jeres musikskole eller projekt kan konsulenttimer købes direkte hos Tine Sønderby, som har udarbejdet materialet fra Praxis21 der arbejder antropologisk med sociale og kulturelle problemstillinger.