Musik & Ungdom prisen 

Indstilling til 2024 er lukket

Prisen uddeles igen i 2025. Prisvinderen for 2024 offentliggøres snarest.

Hvad er Musik & Ungdom Prisen? 

M&U prisen er et initativ med det formål at anerkende gode sociale tiltag, frivillighed og foreningsarbejde i og omkring musik- og kulturskolerne. Alle kan indstille entreprenante unge musikskoleelever, der har iværksat projekter og arrangementer og dermed med deres musikalske virke gjort en forskel for fællesskabet og skabt glæde, inspiration og passion for de øvrige elever.

 

Hvem kan indstilles til prisen?

Alle er velkomne med bud på, hvem der skal modtage prisen, der både kan være til enkeltpersoner og grupper. Juryen udgøres af Musik & Ungdoms bestyrelse og præmien er et diplom og et gavekort på 1.000 kr. til Ticketmaster, som er sponsoreret af Orkesterefterskolen.

Din kandidat skal være under 30 år og gøre en forskel ved blandt andet:

♫ At turde tænke ud af boksen i arbejdet med arrangementer 

At sprede glæde og inspiration

♫ At tage initiativ og være en sand ildsjæld og entreprenant og fællesskabende

♫ At lykkes på trods af dårlige odds

De mange frivillige der er tilknyttet Musik & Ungdoms projekter, kan naturligvis også indstilles til prisen.

Prisuddeling 2023

Camilla Vestergaard Poulsen er violinelev på Morsø Suzuki Musikskole og tidligere elev på Orkesterefterskolen, derudover har hun deltaget i Midtvest ungdomssymfoniorkester.

Morsø Suzuki Musikskolen har indstillet Camilla til prisen, og skolen beskriver Camilla som en elev, der udover sin musikalske interesse også hjælper til med praktisk arbejde ved koncerter og workshops. Camilla er meget givende og med til at skabe god social stemning og et givende kammeratskab til koncerter både på musikskolen og ved koncerter ude af huset. Hun er et fantastisk godt og positivt forbillede for både de yngre elever men også blandt hendes alderssvarende musikvenner.

Camilla fik tildelt Musik & Ungdom prisen af Mette og Solvej fra Musik & Ungdoms bestyrelse. Det skete efter, at vores KorProjekt havde optrådt til Musikskoledage i Tivoli d. 7 maj 2023. Stort tillykke med prisen og tak til Orkesterefterskolen for at sponsorere Musik & Ungdom Prisen 2023.

Prisuddeling 2022

Katrine Sandvad Johannsen er fra Sønderborg Musikskole og vandt Musik & Ungdom prisen i 2022. Hun blev hyldet for at være en sand ildsjæl, der laver sociale arrangementer på musikskolen og altid skaber god stemning. Prisen blev uddelt på Orkesterfestivalen i Musikhuset Aarhus af to medlemmer fra Musik & Ungdoms bestyrelse.

Prisuddeling 2020

Sebastian Dahl Pedersen er fra Ballerup musik- og kulturskole, BAMUK  og vandt Musik & Ungdom prisen i 2020. Sebastian engagerer sig i Ballerup på tværs af musikskole, spillested, ungdomsråd, kulturhus og sågar Unicef, hans vision er at samle kulturen, fordi musik og kultur er så berigende for både individ og fællesskab. Som frivillig hjælper han andre med at forløse deres potentiale og komme videre med deres musik, og han arbejder med at præsentere nye unge musiktalenter på de lokale scener.