Vi gør en forskel gennem musik

 

Musik & Ungdom er en organisation, der gennem projekter udvikler glæden til musik og forbinder børn og unge på tværs af genrer og kommunegrænser. Vores medlemmer er musikskoler, kor og orkestre.

Musik & Ungdom styrker børn og unges glæde ved musik

Musik & Ungdom mener, at aktiv musikudøvelse er en vej til menneskelig, identitetsmæssig og personlig udvikling, som er vigtig for børn og unge.

Musik & Ungdom ønsker at være det mødested, som gør det let og tilgængeligt for unge at blive kulturelt aktive medborgere.

Musik & Ungdom skal facilitere, at unge skaber, udvikler, innoverer og iværksætter egne projekter med udgangspunkt i deres egen individuelle musikalske passion og glæde.

Musik & Ungdom skal være i øjenhøjde med de unge og sige ja til deres idéer, visioner og håb!

Musik & Ungdom er en demokratisk ungdomsorganisation, der har eksisteret siden 1956. I spidsen for det hele står en frivilligt arbejdende bestyrelse, og den daglige drift udføres af sekretariatet.

Vores drift og aktiviteter er støttet af:

For 33 år siden blev Musikskoledage i Tivoli afholdt for første gang. Musik & Ungdom har været med hele vejen. Nu er det tid til at give stafetten videre til Danske Musik- og Kulturskoler, hvor Musikskoledage i Tivoli skal bo fremover pr. 1. juli 2023. Vi henviser til Musikskoledage i Tivoli’s hjemmeside. 

Det rykker ved en lærer-elev relation, når man arbejder mere inddragende. I en inddragende arbejdsform følger man de ønsker, de unge har, og elever og lærere kan i fællesskab planlægge og afholde fx. en koncert, som elever har taget initiativ til.

Når man arbejder med at inddrage børn og unge i kulturelle aktiviteter, skaber man samværsformer, udtryk og aktiviteter, som børn og unge har indflydelse på og medbestemmelse over. Endelig skal de unge medvirke på måder, de oplever som meningsfulde.

Vi har vejledningsmaterialer ganske gratis til brug på din musikskole, generelt om ungeinddragelse og specielt til musikskoler.

 

 

Kommende begivenheder