Organisationen

Formandskabet: Fra venstre mod højre ses Magnus, Mikkel og Nina.

Bestyrelsen

Læs referaterne fra de seneste bestyrelsesmøder HER

Mikkel Benn, formand

Magnus Wiinblad, næstformand

Nina Ulf Jørgensen, 2. næstformand

Henrik Lilleholt Smidt

Michael Christensen, medlem af JMI Classical Music Committee

Asbjørn Keiding

Maja Joss-Børch

Sabrina Stender Solis

Eva Brandt

Sekretariatet
Christina Al-Aani, sekretariatsleder, tlf. 36133535
Landsmødet

Musik & Ungdoms øverste myndighed er Landsmødet.

Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Til landsmødet indkaldes alle medlemmer. Herudover kan bestyrelsen invitere repræsentanter for det øvrige musikliv til at deltage i landsmødet.

Læs de seneste referater HER

Projektledere

Dan Johnsen, Musikskoledage i Tivoli, tlf. 21276201

Maja Joss-Børch, Vesterlund, Orkesterfestivalen

Mette Dahl Trudslev, (assisterende projektleder) Orkesterfestivalen

Simon Voigt, Ethno Denmark

Ivalo Parpst Frederiksen, Ethno Denmark

Julie Tandrup Koch, KorProjekt, New Music Days

Repræsentation

Levende Musik i Skolen (LMS): Maja Joss-Børch, bestyrelsesmedlem

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS): Michael Christensen, bestyrelsesmedlem

Foreningen Orkester Norden (FON): Maja Joss-Børch, bestyrelsesmedlem 

Orkesterefterskolen, Nina Ulf Jørgensen,

OM OS

Musik & Ungdom har et ønske om at musik skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke glæden ved musik gennem en række projekter på tværs af genrer og kommunegrænser.

KONTAKT

Sekretariat:
Christina Al-Aani

Farvergade 27A, 2. sal
DK-1463 København K
+45 3613 3535

CVR: 2925 0510

Åbningstider: 

Mandag-onsdag 9-16

PRISER