TIDLIGERE PROJEKTER

TRIVSEL VIA MUSIK PÅ SKOLESKEMAET

Musik & Ungdom, Lolland Musikskole, Byskolen i Nakskov, Blæsenborgskolen i Maribo og Ensemble Storstrøm har afsluttet et stærkt samarbejde, der har sat musik på  skoleskemaet på Lolland gennem 1½ år.

Formålet var at benytte musik som metode og dermed forbedre både social trivsel og faglighed i 3. klasserne på de to skoler. Det var målet, at børnene skulle opleve succes, passion, respekt og tryghed, og at oplevelserne skulle have en afsmittende effekt på deres liv udenfor orkestret og dermed på deres generelle trivsel samt på deres faglige og sociale formåen i skolen. Projektet var en stor succes.

Læs om vores erfaringer i rapporten

Trivsel via musik på skoleskemaet

PROJEKTLEDER: Christina Al-Aani

Projektet er gjort muligt ved støtte fra