Medlemsregistrering

2023/2024

Velkommen til Musik & Ungdoms årlige registrering af medlemmer og aktiviteter
i musik- og kulturskolen.

Har du spørgsmål til registreringen, kontakt sekretariatsleder på tlf. 3613 3535

eller e-mail: m-u@musik-ungdom.dk

(Frist for udfyldelse er 30. november 2023) 

 

  • Baggrund

  • Musik & Ungdom modtager driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Tilskuddet fra DUF er baseret på i hvor høj grad, medlemmerne fremmer de unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet – derfor denne registrering. Registreringen benyttes udelukkende i forbindelse med fastsættelsen af tilskuddet fra DUF, og i den forbindelse videregives de til Musik & Ungdoms revisor som en del af den lovpligtige revision, som Musik & Ungdom er underlagt i henhold til DUFs tilskudsregler.
  • Antal elever

  • Elevinddragelse

  • Maks. filstørrelse: 256 MB.
    (F.eks et referat hvoraf det fremgår, at eleverne er valgt)
  • Har du mulighed for at opnå tilladelse fra elevrepræsentanterne, så oplys gerne deres kontaktinfo her - mail eller tlf. Vi videregiver ikke kontaktinformationerne og henvender os udelukkende til eleverne med relevante tilbud fra Musik & Ungdom.
  • Vedtægter

  • Tro og love