Landsmøde 2023

Program

Kl. 17-18 – Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning

4. Handlingsplan

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af de forskellige medlemskontingenter for det kommende år

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (årligt) samt valg af formand (i lige år)

8. Valg af revisorer

9. Evt.

Kl. 18-19: Mød alle Musik & Ungdoms projektledere og bliv klogere på TikTok 

Kl. 19-20: Spisning på Vartov