Invitation til Musik & Ungdoms landsmøde

Find dit engagement for børn og unges musikvilkår frem og kom med til Musik & Ungdoms landsmøde 21. marts 2022.

Der skal berettes om året der gik i Musik & Ungdom og også drøftes året der kommer.

Du kan møde hele bestyrelsen.

Musik & Ungdom sørger for mad og drikke og dækker desuden transportudgifter til Københavns Hovedbanegård.

Vi glæder os til at se dig!

(Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen)

Tid og sted: 21. marts – kl. 17.00-20.00. Musik & Ungdom, Vartov, Farvergade, 1463 København K

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2022 (christina@musik-ungdom.dk)

Program:

Kl. 17-18: Landsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.

4. Handlingsplan

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af de forskellige medlemskontingenter for det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (årligt) samt valg af formand (i lige år)

8. Valg af revisorer.

9. Evt.

Kl. 18-19: Mød alle Musik & Ungdoms projektledere

Kl. 19-20: Spisning

Invitation til Musik & Ungdoms landsmøde

Find dit engagement for børn og unges musikvilkår frem og kom med til Musik & Ungdoms landsmøde 21. marts 2022.

Der skal berettes om året der gik i Musik & Ungdom og også drøftes året der kommer.

Du kan møde hele bestyrelsen.

Musik & Ungdom sørger for mad og drikke og dækker desuden transportudgifter til Københavns Hovedbanegård.

Vi glæder os til at se dig!

(Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen)

Tid og sted: 21. marts – kl. 17.00-20.00. Musik & Ungdom, Vartov, Farvergade, 1463 København K

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2022 (christina@musik-ungdom.dk)

Program:

Kl. 17-18: Landsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.

4. Handlingsplan

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af de forskellige medlemskontingenter for det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (årligt) samt valg af formand (i lige år)

8. Valg af revisorer.

9. Evt.

Kl. 18-19: Mød alle Musik & Ungdoms projektledere

Kl. 19-20: Spisning