Find dit engagement for børn og unges musikvilkår frem og kom med til Musik & Ungdoms landsmøde 22. marts 2021

Der skal berettes om året der gik i Musik & Ungdom og også drøftes året der kommer.

Du kan møde hele bestyrelsen.

Musik & Ungdom sørger for mad og drikke og dækker desuden transportudgifter til Københavns Hovedbanegård.

Vi glæder os til at se dig!

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen. 

Tid og sted: 22. marts – kl. 17.00-20.00. Musik & Ungdom, Farvergade, 1463 København K

Program:

Kl. 17-19 – besøg af alle projektledere + spisning

Kl. 19-20 – Landsmøde dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.

4. Handlingsplan

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af de forskellige medlemskontingenter for det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (årligt) samt valg af formand (i lige år)

8. Valg af revisorer.

9. Evt.