Find dit engagement for børn og unges musikvilkår frem og kom med til Musik & Ungdoms landsmøde 22. marts 2021

Der skal berettes om året der gik i Musik & Ungdom og også drøftes året der kommer.

Du kan møde hele bestyrelsen.

Musik & Ungdom sørger for mad og drikke og dækker desuden transportudgifter til Københavns Hovedbanegård.

Vi glæder os til at se dig!

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen. 

Tid og sted: 22. marts – kl. 17.00-20.00. Musik & Ungdom, Farvergade, 1463 København K

Program:

Kl. 17-19 – besøg af alle projektledere + spisning

Kl. 19-20 – Landsmøde dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning.

4. Handlingsplan

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af de forskellige medlemskontingenter for det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (årligt) samt valg af formand (i lige år)

8. Valg af revisorer.

9. Evt.

OM OS

Musik & Ungdom har et ønske om at musik skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke glæden ved musik gennem en række projekter på tværs af genrer og kommunegrænser.

KONTAKT

Sekretariat:
Christina Al-Aani

Farvergade 27A, 2. sal
DK-1463 København K
+45 3613 3535

CVR: 2925 0510

Åbningstider: 

Mandag-onsdag 9-16

PRISER