Nedenstående er tænkt som en hjælp til projektlederne, så de får et overblik over, hvilke oplysningner de skal sørge for at melde ind til Musik & Ungdom.

Antallet af årlige opdateringer er minimum.

Instagram og YouTube vil blive benyttet, når det giver mening.

Strategien for det enkelte projekt juisteres løbende, hvis bestyrelsen eller en projektleder ønsker det.

Musik & Ungdom redigerer desuden små videoer (tilføjer tekst, logo mm, hvis projektlederne sender egnet materiale), laver plakater, opdaterer hjemmesiden, producerer andet materiale og bistår i bred forstand, når projektlederne anmoder om det.

Orkesterfestivalen

Opdateringer på Musik & Ungdoms SoMe:

Antal: Minimum 10 årlige opdateringer.

Hold øje med indhold til OFs egne kanaler – både opslag og stories. Der opdateres løbende året rundt 

Før festivalen: 

 • Dato for åbning af tilmelding
 • Tilmeldingen er åben
 • Tilmeldingen lukker snart
 • Så er der kun en uge til ….
 • I morgen er der OF..

OF sørger for at melde relevante datoer ind, så sanrt de kendes. 

Løbende opdateringer fra dagen: 

 • Repræsentanter fra bestyrelsen reporterer fra standen (Ansvarlig: Bestytelsen)
 • Præsentation af vinder af M&U-prisen
 • Tak for en dejlig dag. Tak til alle sponsorerne
 • Vi ses næste år: Dato, sted, logo, instrument

Efter festivalen:

 • Se alle billederne

Musikskoledage i TIvoli

Opdateringer på SoMe:

Projektleder står for at give mig faktuelle oplysniger. Musik & Ungdom udgiver.

(Antal: Minimum 8 selvstændige opslag + deling af diverse fra MDIT)

Før: 

 • Tilmeldligen er åben
 • Tilmeldingsfristen nærmer sig
 • Offentliggørsle af årets plakat
 • Så er der kun en uge til, at vi ses i Tivoli til MDIT

Under 

 • Link til program og kort
 • Dele opdateringer fra MDIT

Efter

 • Tak for nogle gode dage i Tivoli
 • Offentliggørelse af dato for næste år
 • Link til årest billeder

Løbende: 

 • Dele eventuelle opdateringer fra MDIT. (Projektlederen kan med fordel orientere Maj, når der kommer vigtige opdateringer)

Korprojekt

Opdateringer på SoMe:

(Projektleder står for at orientere om fakta. Musik & Ungdom udgiver)

(Antal: Minimum 6 selvstændige opslag + deling af diverse fra Korprojekt)

Før:

 • Årets tema
 • Datoer for koncert + workshops
 • Tilmeldingen er åben
 • Om en uge kan du komme til koncert. imed Korprojekt på Plænen

Under

 • Projektleder sørger for at checke ind og lave opdatering.

Efter

 • Video fra koncerten. Musik & Ungdom redigerer. Det kræver dog, at det optages video i en nogenlunde kvalitet.
 • Billeder fra dagen

Løbende 

 • Deling af opdateringer fra Korprojekt (FB) (Projektlederen kan med fordel orientere Musik & Ungdom, når der kommer vigtige opdateringer)

Deadlines for projetleder:

Datoer og tema: Senest 20. juni

Tilmelding (dato for åbne/lukke): ?

Tak til fondene: Umiddelbart efter MIT

Send altid link til opslag til Maj, så de kan deles på M&Us FB

Ethno Denmark

Opdateringer på SoMe:

(Projektleder står for at orientere om fakta. Musik & Ungdom udgiver)

(Antal: Minimum 7 selvstændige opslag + deling af diverse fra Ethno)

Før

 • Nyhed og dato og sted
 • Tilmeldingen åbner
 • Vi ses om en uge
 • Dato + info om koncerter

Under 

M&U ønsker deltagerne en god uge

Deling af opslag fra Ethno

Efter

 • Tak for en god uge, skønne koncerter
 • Tak til fonde og sponsorer

Løbende

 • Deling af opdateringer fra Ethno. (Projektlederen kan med fordel orientere Maj, når der kommer vigtige opdateringer)

Asylorkestre 

Opdateringer på SoMe:

(Musik & Ungdom er ansvarlig med mindre andet er angivet. Projektleder står for at klæde Musik & Ungdom på med fakta)

Antal: Afhænger af hvor mange koncerter, der arrangeres

Ved hver koncert:

 • Nyhed om tid og sted
 • Billeder fra dagen
 • Tak for en dejlig dag og tak for støtten til fonde og sponsorer

Desuden producerer Musik & Ungdom pressemeddelelser og plakater i forbindelse med koncerter. 

Løbende 

Deling af relevante opdateringer fra Nødhjælpsorkestret

New Music Days 

Opdateringer på SoMe:

Projektleder er ansvarlig for at klæde Musik & Ungdom på med faktuelle oplysninger. Da projektet varierer fra gang til gang, laver projektleder og Musik & Ungdom årligt en samlet plan for SoMe. (Obs! Denne plan udarbejdes i begyndelsen af året. Projektlederen tager initiativ til et møde)

Elektronisk Musik på iPad

Opdateringer på SoMe:

Proejktlederen står for at fodre Musik & Ungdom med relevante oplysninger, når der er nyheder om projektet 9og samarbejdet med Rumkraft)

Vesterlund Musikkursus

Opdateringer på SoMe:

Antal: Minimum 8 selvstændige opdateringer)

Før

 • Tilmeldingen er åben
 • Tilmedlingsfriten nærmer sig
 • Så er der en uge til …

Under 

 • M&U ønsker deltagerne en god uge 
 • Deling af relevante opdaeringer fra Vesterlund

Efter

 • Tak for i år 
 • Tak for støtten til sponsorer og fonde 
 • Dato for næste år

Løbende 

 • Deling af relevante opdateringer fra Vesterlund (SoMe)

Tónlek 

Opdateringer på SoMe:

(Musik & Ungdom er ansvarlig med mindre andet er angivet. Projektleder står for at klæde Musik & Ungdom på med fakta)

Før

 • Tilmeldingen er åben

Under 

 • M&U ønkser alle deltsger en god uge
 • Deling af billeder (Sendes til Maj)

Efter

 • Tak for denne gang. Tak til fonde og sponsorer. 
 • Dato for næste år 

Ethno Kids 

Opdateringer på SoMe:

(Musik & Ungdom er ansvarlig med mindre andet er angivet)

Før

 • Nyhed og dato og sted
 • Tilmeldingen åbner
 • Vi ses om en uge
 • Dato + info om eventuelle koncerter

Under 

M&U ønsker deltagerne en god uge

Deling af opslag fra Ethno Kids

Efter

 • Tak for en god uge, skønne koncerter
 • Tak til fonde og sponsorer

Løbende

 • Deling af opdateringer fra Ethno Kids. (Projektlederen kan med fordel orientere Musik & Ungdom, når der kommer vigtige opdateringer)