TRIVSEL VIA MUSIK PÅ SKOLESKEMAET

Musik & Ungdom, Lolland Musikskole, Byskolen i Nakskov og Ensemble Storstrøm etablerede i 2018 et stærkt samarbejde og startede et projekt, der skulle sætte musik på skoleskemaet, op i august. 

Formålet var at benytte musik som metode og dermed forbedre både social trivsel og faglighed i en 3. klasse på Byskolen.

Det var målet, at børnene skulle opleve succes, passion, respekt og tryghed, og at oplevelserne skulle have en afsmittende effekt på deres liv udenfor orkestret og dermed på deres generelle trivsel samt på deres faglige og sociale formåen i skolen.

Projektet var en stor succes: Så stor, at vi har besluttet at starte et nyt projekt op i Maribo efter sommerferien. Projektet kommer til at have samme mål og  samme metode.

PROJEKTLEDER: Christina Al-Aani

LÆS MERE
Lærerne arbejder med børnenes sociale udvikling, identitet og selvværd med udgangspunkt i en dialektisk forståelse af forholdet mellem musikken og det sociale.

Fællesskab er den bærende faktor, i højere grad end det er tilfældet i traditionel instrumentalundervisning.

Projektet kan rumme alle elever med de særlige egenskaber og udfordringer, de har. Klassen udvikles dermed i en retning, der giver bedre faglige resultater.

  • Børnene skal opleve glæde og inspiration og derved træne kreativitet
  • Børnene skal lære at sidde stille og lytte til hinanden og derved træne samarbejde
  • Børnene skal øve sig og blive bedre og derved opleve øget selvværd
  • Børnene skal spille koncerter i lokalområdet, så både elever, forældre og lærere oplever større sammenhold og netværk

Ensemble Storstrøm er rollemodeller for, hvad samarbejde, disciplin, nysgerrighed, passion og klassiske værker kan føre med sig.

Ensemble Storstrøm består af otte professionelle musikere, der sammen med eleverne både skal øve og spille koncerter.

Tak til:

Trivsel via musik på skoleskemaet

Musik & Ungdom, Lolland Musikskole, Byskolen i Nakskov og Ensemble Storstrøm / Danish Chamber Players er gået sammen om et spændende projekt på Byskolen i Nakskov. Formålet er at benytte musik til at forbedre både social trivsel og faglighed. Lær mere om projektet her: https://musik-ungdom.dk/projekter/#trivsel 🎷🎺

Slået op af Musik & Ungdom i Tirsdag den 29. januar 2019