Medlemsregistrering

2022/2023

Velkommen til Musik & Ungdoms årlige registrering af medlemmer og aktiviteter i musik- og kulturskolen.

Har du spørgsmål til registreringen, kontakt sekretariatsleder Christina Al-Aani på tlf. 3613 3535 eller e-mail: christina@musik-ungdom.dk

(Frist for udfyldelse er 01. december 2022) 

 

 • Baggrund

 • Musik & Ungdom modtager driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Tilskuddet fra DUF er baseret på i hvor høj grad, medlemmerne fremmer de unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet – derfor denne registrering. Registreringen benyttes udelukkende i forbindelse med fastsættelsen af tilskuddet fra DUF, og i den forbindelse videregives de til Musik & Ungdoms revisor som en del af den lovpligtige revision, som Musik & Ungdom er underlagt i henhold til DUFs tilskudsregler.
 • Antal elever

 • Elevinddragelse

 • Hvis ja, så kan du sende link til hjemmesiden her
 • Max. file size: 256 MB.
  (F.eks et referat hvoraf det fremgår, at eleverne er valgt)
 • Har du mulighed for at opnå tilladelse fra elevrepræsentanterne, så oplys gerne deres kontaktinfo her, mail eller tlf. Vi videregiver ikke kontaktinformationerne og henvender os udelukkende til eleverne med relevante tilbud fra Musik & Ungdom.
 • Vedtægter

 • Tro og love

OM OS

Musik & Ungdom har et ønske om at musik skal være en del af børn og unges liv, fra de er helt små. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke glæden ved musik gennem en række projekter på tværs af genrer og kommunegrænser.

KONTAKT

Sekretariat:
Christina Al-Aani

Farvergade 27A, 2. sal
DK-1463 København K
+45 3613 3535

CVR: 2925 0510

Åbningstider: 

Mandag-onsdag 9-16

PRISER