———

Ethno Denmark

Ethno Denmark er et unikt musikalsk kulturmøde mellem unge talentfulde musikere fra hele verden. Musikerne, som er i alderen 16-30 år, mødes i 10 dage og udveksler deres hjemlands folkemusik med efterfølgende koncerter i lokalområdet.

Som stort internationalt koncept har Ethno slået rod i mange lande i og uden for Europa. Hensigten er at fremme den musikalske kreativitet på tværs af landegrænser og samtidig øge deltagernes viden om og forståelse af kulturel diversitet. Deltagerne skaber et internationalt netværk og starter et tværgående samarbejde via nye bands og projekter. 

Sommerstævnet, august 2017

Det forventes at omkring 40 unge mellem 16 og 30 år vil deltage. Heraf ca. 10 danskere, 10 fra øvrige skandinaviske lande, 10 fra resten af Europa og 10 fra den øvrige verden. Deltagerne er overvejende amatører og musikskoleelever. Det kræves, at man skal være en dygtig og engageret, udøvende musiker, der har lyst til at formidle musik fra ens eget land eller kulturelle baggrund, og er nysgerrig efter at lære om musik og mennesker fra andre kulturer.

I hjertet af et hvert Ethno står ikke-formel læring, der anvendes i daglige musik- og danse workshops; hvor deltagerne lærer af hinanden. I de forskellige workshops ligger fokus på learning by doing, peer-to-peer-undervisning, læring efter gehør, samarbejde og nyskabelse, når landegrupperne lærer deres melodier ud. Dette skaber et afslappet og sjovt miljø, som er inkluderende, fremmer gensidig respekt og styrker musikalsk dygtighed og selvtillid. I forløbet af de ti dage står erfarne kunstneriske ledere til rådighed, som hjælper med at arrangere koncertnummerer og planlægger og re ekterer øverne.

I løbet af stævnet vil Ethno invitere lokalbefolkningen til forskellige o entlige arrangementer som danseaftener, open-mic og storytelling sessions, hvor deltagerne reklamerer for afslutningskoncerterne, der vil blive fremført på CulturArte i Glamsbjerg og på JamDays festival i Odense, som stævnets store nale på Brandt's am scene. Desuden besøger vi også andre sommerstævner, som Rethink Folk Music's summer camp i Silkeborg, hvor vi afholder workshopkoncerter og fortæller om Ethnos koncept. 

Et kort tilbageblik

I dag samler Ethno som internationalt koncept årligt omkring 600 deltagere fra 50 lande gennem 8-12 unikke sommerlejre i ere lande hvert år. Ethno-konceptet er dermed et af verdens vigtigste udvekslingsprogrammer for unge folkemusikere og når udover Europas grænser til lande som Australien, Indien og Uganda. 

Det svenske Ethno, som startede traditionen i 1990, afholdes stadig og er det største med omkring 150 deltagere. I Danmark har Ethno siden sin start i 2010 været afholdt på Fanø, Roskilde og Aarhus.

I 2016 yttede styregruppen sommerstævnet til Fyn og beriger nu et nyt lokalsamfund med den musikalske diversitet, Ethno Denmark står for. Udover godt-udstyrede faciliteter til både indkvartering og stævneafholdelse og sin skønne beliggenhed på landet tilbyder kulturskolen CulturArte (i Glamsbjerg, Vestfyn) også hjælp i form af PR og reklame arbejde. 

Aktiviteter før stævnet

Ethno Denmarks ungdomsorkester ”Folkestra” var en stor succes i 2016. Nu fortsatter vi at sprede folkemusikkens glæde ved at indrage FolkCamp, et folkemusikstævne for deltagere fra 12-16 år, i vore aktiviteter i foråret 2017. Workshopperne for unge musikere fra CultuArte og FolkCamp, ledt af Ethnos styregruppe som instruktører, skal forberede deltagerne til at spille sammen med folk fra hele verden på Ethno Denmarks store koncerter om sommeren. Denne oplevelse har været en øjeåbner for deltagerne i 2016 og har vækket nysgerrighed for at opdage musikken på den måde, som vi gør på Ethno – efter gehør, blandt aldersgrupper og på øjenhøjde uanset på hvilket niveau. 

Kontakt: Simon Voigt (ethnodenmark@gmail.com)

Arrangører og partner

Ethno Denmark 2016 arrangeres af en styregruppe under Musik & Ungdom, som er den danske afdeling af JMI, Jeunesse Musicales Internationale. JMI er verdens største ungdoms- og musikorganisation, der i mange år har været paraplyorganisation for Ethno- stævner rundt om i verden. Styregruppen 2017 består af musikere Clara Tesch, Elisabeth Dichmann og Simon Voigt, der har rod i Danmarks eneste folkemusikuddannelse (Syddansk Musikkonservatorium), hvor musikformidling og entreprenørskab spiller en væsentlig rolle.

Projektlederen, Simon Voigt, er for anden gang tovholder på Ethno Denmark. Igennem sit arbejde som musiker (uddannet i Finland, Tyskland og Danmark) har han knyttet et netværk der forbinder kunstnere og organisationer fra mange lande, som bakker op om og hjælper Ethno til at vokse og tiltrække ere deltagere.

Vi glæder os at både Rethink Folk Music (under Aarhus 2017), som workshop- og udvekslingspartner, og JamDays festivalen i Odense vil samarbjede igen i den kommende sæson. Desuden er vi sparringspartner for Music Harvest, en musikpædagogisk NGO i Palæstina, som er i gang ved at udvikle vores tidligere udvekslingsprojekt med 8 frivillige fra Denmark og Palæstina, til det nye sommerstævne Ethno Palestine i Nablus i 2017.