FRA HELE VERDEN TIL DIG – ETHNO DENMARK

28. juli – 6. august, Køng. 

Ethno Denmark er et unikt musikalsk kulturmøde mellem unge musikere fra hele verden i alderen 16-30 år, som mødes i 10 dage og udveksler deres hjemlands folkemusik med efterfølgende koncerter i lokalområdet. Som stort internationalt koncept har Ethno slået rod i mange lande i og uden for Europa.
Målet er at fremme den musikalske kreativitet på tværs af landegrænser, og samtidig øge deltagernes viden om og forståelse af kulturel diversitet. Deltagerne skaber et internationalt netværk og starter et tværgående samar- bejde via nye bands og projekter.
I dag samler Ethno som internationalt koncept årligt omkring 600 deltagere fra 50 lande gennem 8-12 unikke sommerlejre i flere lande hvert år. Ethno-konceptet er dermed et af verdens vigtigste udvekslingsprogrammer for unge folkemusikere. 

I hjertet af et hvert Ethno står ikke-formel læring, der anvendes i daglige musik- og danse workshops; hvor deltagerne lærer af hinanden. I de forskellige workshops ligger fokus på learning by doing, peer-to-peer-undervisning, læring efter gehør, samarbejde og nyskabelse, når landegrupperne lærer deres melodier ud. Dette skaber et afslappet og sjovt miljø, som er inkluderende, fremmer gensidig respekt og styrker musikalsk dygtighed og selvtillid. I forløbet af de ti dage står erfarne kunstneriske ledere til rådighed, som hjælper med at arrangere koncertnummerer og planlægger og re ekterer øverne.

For mere information om Ethno Denmark kontakt projektleder Simon Voigt.