Eventyr, originalitet og masser af gåpåmod
siden 1956

Eventyr, 
originalitet og masser af gåpåmod siden 1956

I mere end 60 år har vi arbejdet for at fremme børns og unges muligheder i det danske musikliv. Børn og unges musikvilkår skal tages alvorligt, og børn skal have mulighed for at udvikle sig i musikkens verden. 

Vi arbejder på at skabe reelle fremskridt for musikglade børn og unge. Det sker gennem indsatser, der bygger på erfaring og dialog.

I mere end 60 år har vi arbejdet for at fremme børns og unges muligheder i det danske musikliv. Børn og unges musikvilkår skal tages alvorligt, og børn skal have mulighed for at udvikle sig i musikkens verden. 

Vi arbejder på at skabe reelle fremskridt for musikglade børn og unge. Det sker gennem indsatser, der bygger på erfaring og dialog.

I mere end 60 år har vi arbejdet for at fremme børn og unges muligheder i det danske musikliv. Børn og unges musikvilkår skal tages alvorligt, og børn skal have mulighed for at udvikle sig i musikkens verden. 

Vi arbejder på at skabe reelle fremskridt for musikglade børn og unge. Det sker gennem indsatser, der bygger på erfaring og dialog.

Musik & Ungdom er en demokratisk ungdomsorganisation som ledes af en frivilligt arbejdende bestyrelse. Den daglige drift udføres af sekretariatet. Vores hold af projektledere varetager styringen af projekterne i samarbejde med deres respektive styregrupper.

Musik & Ungdom er en demokratisk ungdomsorganisation som ledes af en frivilligt arbejdende bestyrelse. Den daglige drift udføres af sekretariatet. Vores hold af projektledere varetager styringen af projekterne i samarbejde med deres respektive styregrupper.

Artboard 1

Handleplan

Handleplan

Her kan du læse om vores målsætning for 2018-20:

 

Her kan du læse om vores målsætning for 2015-16-17:

Formål & vedtægter

Formål & vedtægter

Musik & Ungdoms formål er:

  1. At gøre en forskel gennem musik.
  2. At være den landsdækkende vidensorganisation indenfor musiklivet som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge, samt beslægtede foreninger og organisationer.
  3. At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for musiklivet kan udvikle og arrangere landsdækkende musikprojekter.
  4. At aktivere unge til gennem musik at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet.
  5. At udøve folkeoplysningsvirksomhed.

Musik & Ungdoms formål er:

  1. At gøre en forskel gennem musik.
  2. At være den landsdækkende vidensorganisation indenfor musiklivet som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge, samt beslægtede foreninger og organisationer.
  3. At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for musiklivet kan udvikle og arrangere landsdækkende musikprojekter.
  4. At aktivere unge til gennem musik at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet.
  5. At udøve folkeoplysningsvirksomhed.

Støtte

Støtte

For støtte til vores projekter takkes:

15. Juni Fonden - Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Assens Kommune - Augustinus Fonden - Axel Muusfeldts Fond - Beckett-Fonden - Dansk Komponist Forening - Dansk Musiker Forbund - Det Obelske Familiefond - Erda og Christian Schrøders Fond - Familien Hede Nielsens Fond - Færch Fonden - Gangstedfonden - Jacob Gades Legat - Knud Højgaards Fond - Københavns Kommune - Lemvigh-Müller Fonden - Lolland Kommune - MTHP-Fond - Nordea Fonden - Ole Kirk’s Fond - Oticon Fonden -Simon Spies Fonden - Spar Nord Fonden - Statens Kunstfond - Svendborg Musikråd - Toyota-Fonden - Tuborgfondet   

For støtte til vores projekter takkes:

15. Juni Fonden - Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Augustinus Fonden - Beckett-Fonden - Bikubenfonden - Dansk Artist Forbund - Dansk Komponist Forening - Dansk Musiker Forbund - Det Obelske Familiefond - Ellen Wulffs Mindefond - Familien Hede Nielsens Fond - Gangstedfonden - Jacob Gades Legat - Knud og Dagny Gad Andresens Fond - Knud Højgaards Fond - Københavns Kommune - Lemvigh-Müller Fonden - MHTHP-Fond - Nordea Fonden - Ole Kirk’s Fond - Oticon Fonden - Sonning-Fonden - Spar Nord Fonden - Statens Kunstfond - Tempi - Toyota-Fonden - Tuborgfondet   

SEKRETARIAT
Christina Al-Aani

DOWNLOAD:
Logo   
Privatlivspolitik
Opfyldelsespligten

FØLG OS
Facebook / Instagram
Tag dine opslag med #musikogungdom


© Musik & Ungdom 2018

MUSIK & UNGDOM

Farvergade 27A, 2. sal 
DK-1463 København K 
+45 3613 3535

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-onsdag 9-16

CVR: 2925 0510 

 

MUSIK & UNGDOM
Farvergade 27A, 2. sal 
DK-1463 København K 
Tlf: +45 3613 3535

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag 9-16

CVR: 2925 0510

 


 

 

PRISER

Musikskoler og lignende: 2.000 kr./år
Forening, et kor, et ensemble, et orkester o.lign.: 600 kr./år
Individuelt medlemskab: 100 kr./år

FØLG OS

Facebook / Instagram
Tag dine opslag med #musikogungdom.

© Musik & Ungdom 2018

PRISER
Musikskoler: 2.000 kr./år

Forening, et kor, et ensemble, et orkester: 600 kr./år

Individuelt medlemskab:
100 kr./år